365bet足球数据直播
人文科学系
 
365bet足球数据直播系部概况专业建设党建工作教学管理团学工作就业指导系务公开下载中心
2018-2019学年第一学期导师值班答疑安排
2019-02-27   审核人:   (点击: )

 

                                                                                                                                                      

 

中文专业

 
 

地点

 
 

时间

 
 

下午

 
 

行政楼1504      

 
 

周一

 
 

张少美、方菱、王锡明

 
 

周二

 
 

张帆、王铭、王锡明

 
 

周三

 
 

刘小薇、兰碧仙、王锡明

 
 

周四

 
 

王颖、王锡明

 
 

周五

 
 

蓝勇辉、徐晓元、王锡明

 
 

法学专业

 
 

教学楼10号楼301法律诊所

 
 

时间

 
 

14:0016:30      

 
 

周一

 
 

孙群

 
 

周二

 
 

严倩

 
 

周三

 
 

吴海燕

 
 

周四

 
 

林锦静

 
 

周五

 
 

林炎娈

 
 

英语专业

 
 

行政楼1503      

 
 

时间

 
 

56

 
 

78

 
 

周一

 
 

陈小云、林岚、吴凡

 
 

杨琳

 
 

周二

 
 

陈翔灵、邓欢、李旻

 
 

周三

 
 

周四

 
 

何随贤、卢梵

 
 

周五

 
 

陈凤芳、王君越、王逸秋